Een woord van dank vooraf…

Misschien sta je er niet onmiddelijk bij stil, maar de ballonvossenjacht is een omvangrijke aangelegenheid. Tal van dingen dienen geregeld te worden waarbij de kosten significant zijn.  De ballonvossenjacht 2014 is opnieuw tot stand gekomen dankzij de de volgende sponsors:

  • Het VERON fonds
  • Vereniging voor Radiozendamateurs
  • PI6ATV en PI3UTR
  • PI2NOS en Hobbyscoop
  • Richard Rothe en het KNMI
  • Stichting Radioclub ’t Gooi

Daarnaast is een team van ongeveer 20 vrijwilligers keidruk om dit geweldige evenement ieder jaar weer te laten slagen, al 36 jaar lang; allemaal ontzettend bedankt!

Vindt u de ballonvossenjacht ook een unieke activiteit? Om de ballonvossenjacht in de toekomst ook te kunnen organiseren is onze financiele zekerheid van groot belang. Uw vrijwillige bijdrage kan ons helpen. Hoe? Heel eenvoudig: klik op onderstaande Paypal donatieknop; de rest wijst zichzelf….

of stort een donatiebedrag op rekening
NL95 RABO 0137 5687 89 t.n.v. R. Verhaaf