Achtergrond

Tijdens de jaarlijkse ballonvossenjacht wordt een met helium gevulde stratosfeer-ballon opgelaten. Deze ballon draagt als payload een radiosonde welke door radiozendamateurs gebouwd is. De ballon wordt opgelaten vanaf een geheime locatie ergens in Nederland. Na het oplaten volgen diverse radiozendamateurs in het hele land de ballon met als doel om deze na de landing als eerste te vinden met behulp van peilapparatuur.

De radiosonde
In de radiosonde zijn een aantal zenders ondergebracht waarmee in de verschil- lende amateurbanden radio-experimenten worden uitgevoerd. Primair is dit een transponder met een reikwijdte van een groot deel van noord-west Europa. Het oude baken op 145.4500 MHz is komen te vervallen. Tenslotte beschikt de sonde over een complete ATV-zender (Amateur TeleVisie) welke gekoppeld is aan een onder de ballon hangende camera die adembenemende beelden uitzendt.

De organisatie
De ballonvossenjacht is in 1975 voor het eerst georganiseerd. Het destijds beroemde Hilversum 2 radioprogramma Hobbyscoop was initiatiefnemer. Later is hieruit de Stichting Scoop Hobbyfonds ontstaan. In 2004 is de organisatie overgegaan naar de Stichting VRZA Radiokamp die in 2013 besloten hebben zich nog uitsluitend te richten op haar kerntaak, waardoor de ballonvossenjacht als activiteit afgestoten is.

In financieel opzicht is de ballonvossenjacht in toenemende mate een kostbaar evenement. Enerzijds zijn, naast de operationele kosten, een afgestemde aansprakelijkheidsverzekering een flinke kostenpost. Daarnaast is de verwachting dat de jaarlijkse kosten voor de ballon (stratosfeerballon, gestabiliseerd en ca. 9m2 helium) navenant zullen toenemen.

Vanaf 2013 is daarom de organisatie van de Ballonvossenjacht ondergebracht bij de Radioclub ’t Gooi die al geruime tijd actief betrokken is bij de organisatie van de ballonvossenjacht. Mede hiertoe is in 2013 de stichting Radioclub ’t Gooi opgericht om ervoor zorg te dragen dat het evenement in een passende entiteit het voortbestaan van dit prachtige evenement kan waarborgen. De stichting ontvangt haar inkomsten uit enerzijds de leden van Radioclub ’t Gooi, donaties, het Veron Fonds en andere sponsoren. Stichting Radio Club ’t Gooi is een onafhankelijke stichting en werkt samen met verschillende organisaties.

Locatie van de vluchtleiding
De vluchtleiding is in 2014 voor het eerst QRV in de eigen vertrekken van Radioclub ’t Gooi (PI4RCG) in Hilversum. Vanuit dit commandocentrum zullen de landelijke repeaters PI3UTR en PI2NOS worden aangestuurd. Daarnaast zal de informatievoorziening verlopen via de kortegolf, Amateur TV en Internet. Dit zogenaamde commando centrum begeleidt de peilwedstrijd en voorziet de deelnemers van informatie waarmee zij de ballon kunnen traceren met hun peilapparatuur. Geïnteresseerden kunnen deze locatie tevens bezoeken.

Informatie op de Internet-site
Voor alle relevante informatie kunt u terecht op deze site. U kunt hier onder meer terecht voor de frequenties van de vos en alle overige informatie over de jacht. Wij zullen proberen om u tijdens de jacht voortdurend van informatie te voorzien door middel van updates en audio- en video streams.

Naast de website is er ook een Facebook-pagina en een Twitter-account. Al deze informatie zal tijdens de jacht samenkomen op deze website.

De jacht
Rond 13.00 uur MEDST (11.00 uur UTC) wordt de ballon op een geheime locatie in Nederland opgelaten. De wind zal de ballon naar een willekeurige plaats blazen en bereikt in veel gevallen een hoogte van zelfs meer dan 30 kilometer! Doordat de ballon langzaam in het luchtledige geraakt zet deze uit tot wel 8x haar normale volume waardoor zij knapt. De sonde daalt voorts aan een parachute af. De jagers kunnen met een peilontvanger de ballon volgen en degene die na de landing de sonde als eerste vindt, heeft de jacht gewonnen.

De deelnemers
Iedereen die in het bezit is van een 2 meter peilontvanger is in staat om de richting te bepalen waarin de ballon zich beweegt. De sonde wordt ieder jaar door honderden enthousiaste jagers gevolgd met de auto. Iedereen met een peilontvanger en een auto kan dus aan dit experiment meedoen! Als vanzelfsprekend is de vinder van de ballon de winnaar.

Direct na afloop van de jacht zal door de organisatie in de nabijheid van de vindplaats een geschikte gelegenheid worden gezocht voor een samenkomst van de jagers. Deze locatie wordt bekend gemaakt via de verschillende frequenties die in gebruik zijn en deze site. Ter plaatse worden de derde, tweede en eerste prijswinnaars gehuldigd met een beker. Vanaf 2013 is het de bedoeling dat iedere deelnemer tevens een herinneringslintje zal ontvangen als bewijs van succesvolle deelname en het vinden van de sonde!

De Ballonvossenjacht bestaat ondertussen al bijna 40 jaar en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende evenementen voor en door radiozendamateurs en overige geïnteresseerden…

Sponsors
Deze ballonvossenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland – VERON
Vereniging voor Radio Zendamateurs – VRZA
Stichting Scoop Hobbyfonds en de repeater PI2NOS
PI6ATV Amateur TeleVisie repeater IJsselstein
PI3UTR 2 meter repeater te IJsselstein
PI4RCG Radio Club ’t Gooi