Deelname

Er zijn een diverse manieren om deel te nemen aan de Landelijke Ballonvossenjacht:

Actief jagen als vossenjager:
De ballonvossenjacht is in de eerste plaats opgezet als een radio peiljacht. U bent dan ook van harte welkom om de uitdaging aan te gaan en de landingsplaats van de ballon als eerste te proberen te vinden. Deelname is uiterst eenvoudig; met een eenvoudige 2 meter peilontvanger en een geschikt voertuig bent u al een serieuze kandidaat om een prijs in de wacht te slepen!

Hoe u de peilingen verricht laten we geheel aan uw inventiviteit over. Het kan dus met eenvoudige peilontvangers maar ook met geavanceerde radio-direction finders. Ook voeren veel deelnemers tegenwoordig berekeningen uit om de landingsplaats van de sonde te bepalen met behulp van zelf ontwikkelde modellen. Alle technische middelen zijn dus toegestaan, mits u daarmee niet het verkeer op de weg, anderen en vooral uzelf in gevaar brengt.

Ondanks alle geavanceerde middelen die de radiohobbyist tegenwoordig ter beschikking staan blijkt in erg veel gevallen dat eenvoudige middelen en gezond verstand de belangrijkste factoren zijn voor een plaats in de top 3!

Moet ik mij aanmelden en wat kost het?
Het is niet nodig om u vooraf aan te melden; U kunt op elk moment, op elke plaats starten en meedoen. In principe kan u zelfs tijdens de jacht nog besluiten om mee te doen, bijvoorbeeld als de sonde uw richting op komt.

Omdat de oplaatplaats geheim is doen deelnemers er goed aan een strategisch startpunt te kiezen ergens in het midden van het land, om vanuit daar te bepalen in welke richting de ballon zal gaan. De organisatie zal ongeveer een half uur naar start pas een eerste hint geven. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om te verzamelen bij het K.N.M.I. in De Bilt, omdat dit niet meer op de oplaatplaats is.

Tevens kan u zich melden op de landelijke relaisstations PI3UTR en PI2NOS, u wordt dan opgenomen in de logs, dit heeft geen verdere consequenties. Aan de deelname zijn geen kosten aan verbonden, u neemt echter wel deel op eigen risico.

Ballon gevonden!
Als u de sonde als eerste gevonden heeft, bepaal dan of deze een mogelijk gevaar oplevert voor derden. In dat geval verplaatst u de sonde naar dichtst mogelijke veilige plaats, maar alleen als u hiervoor zelf geen gevaarlijke handelingen hoeft te verrichten! U kunt dan rustig wachten op de equipe van de organisatie. Op de sonde bevind zich een kaart met informatie nadere informatie.

Het kan zijn dat de eigenaar van een terrein u niet wil toelaten. Wij verzoeken u dat te respecteren, de organisatie zal contact opnemen met de eigenaar om tot een oplossing te komen.

Hoe kom ik in de einduitslag?
Dat kan alleen door u en/of uw groep in persoon te melden bij de landingsplaats. Daar is altijd een equipe van de organisatie aanwezig, of zij zijn onderweg naar de landingsplaats. Zij noteren de namen, calls en de volgorde van binnenkomst. Wij waarderen het zeer wanneer u zich meldt, ook al komt u als nummer 100 binnen.

Heb ik een paspoort nodig?
In Nederland en ons omringende landen bestaat een identificatie-plicht. Het is daarom verstandig om een legitimatiebewijs mee te nemen. Duitsland en België hebben het Schengen verdrag ondertekend, expliciet een paspoort is daarom niet nodig, maar wel een ander geldig legitimatiebewijs. Neemt u zekerheidshalve indien van toepassing ook uw registratiebewijs zendamateur mee!

De ballon landt in mijn achtertuin, wat nu?
U kunt dan natuurlijk claimen dat u gewonnen hebt. Maar of de andere jagers dat zullen waarderen, dat durven we niet te garanderen…. Wel kunt u ons bellen, het telefoonnummer bevind zich aan de sonde. Een volgauto met een equipe van de organisatie waarschijnlijk snel ter plaatse zijn.

En als de ballon nu in het water landt?
Ook dat is mogelijk. Er zijn zelfs jagers die daarom standaard een rubberboot in de auto meegenomen hebben. Wel zal in dat geval de organisatie proberen om de ballon zo snel mogelijk uit het water te halen en op de wal te krijgen. Want de in de ballon aanwezige apparatuur moet natuurlijk liefst niet beschadigd raken. De ballon kan lange tijd blijven drijven omdat de sondes ingepakt zijn in piepschuim.

Ik kan niet meedoen, wat dan?
Ook dan zijn er veel mogelijkheden. We noemen er een aantal:
– meeluisteren en kijken op internet;
– inmelden op de relaisstations;
– inmelden op HF;
– met uw richtantenne het pad van de ballon volgen;
– metingen verrichten aan de signalen in de ballon;
– meekijken op diverse ATV-repeaters;
– meekijken en/of meeluisteren via de webstreams;
– proberen de ATV-signalen direct te ontvangen;
– de 70cm-2m transponder uitproberen en over heel Europa contacten te maken;
– ons voorzien van gegevens en plaatjes, video’s en foto’s…..
– uw rapporten insturen via deze website

Hoe lang duurt het?
De organisatie begint al vroeg in de morgen met de opbouw. Streven is om vanaf 10.00 uur plaatselijke tijd met de relaisstations en de vaste stations actief in de lucht te zijn. Het oplaten van de ballon is tussen 12.30 en 13.30 uur lokale tijd. De stations geven dan met enige vertraging de posities en andere informatie door. Normaal gesproken is rond 17.00 uur de meeste activiteit voorbij en wordt alles afgebroken. Wel kunt u dan nog de gehele dag gebruik blijven maken van de relaisstations, maar dan zonder operator.