Update 14.05:

Update 15.05:  We doen iets vaker een update omdat de sonde wel snel daalt momenteel. De sonde is inmiddels verder naar het noordooosten afgedwaald en hangt weer boven land. De richting is noord tot noordooorst. De sonde hangt ondertussen op een hoogte van ca. 10 kilometer.